Gabaz pasiatzeko lagunak nahi doraz!!

Gabaz ibltzea gustatzen zait..Txakurraz edo txakur barik. Animaten zara?? Farolera edo karraspiora, geuk aukeratuko dugu!

¿Te gusta pasear de noche? Con o sin perro?, Te animas?? Al faro o a karraspio, nosotr@s decidimos!!!

This Request belongs to Lekeitioko udaleko Denbora Bankua / Banco del Tiempo municipal de Lekeitio -Bizkaia.