Suport amb el mòbil.

M'agradaria poder aprendre a fer servir algunes aplicacions del mòbil per poder contactar amb amigues amb missatges o per correu.

This Inquiry belongs to Banco de Tiempo de pruebas.
Login