Cop de mà a secretaria

Necessitem gent que pugui donar un cop de mà en tasques de secretaria del Banc de Temps ...crear base de dades, contactes... Pots donar un cop de mà?

This Inquiry belongs to Banc de Temps de Lleida.
Login