Manteniment domiciliari

Fer aquelles tasques domèstiques de manteniment per les quals no cal cridar un professional. Canvi de bombetes, penjar un quadre, collar uns caragols d'un moble que balla, etc.

This Offer belongs to Banco de Tiempo de pruebas.
Login