Compartir cosir amb cosir

Ajudar-se mútuament. Per exemple emprovar-se'l i fe la bora de un vestit.

This Offer belongs to BANC DEL TEMPS SAGRADA FAMÍLIA.