Classes català

Vull millorar a l'hora d'escriure, vull fer menys faltes

This Inquiry belongs to Banc del Temps del Berguedà.
Login