Conversa en català

M'agradaria millorar el meu català a nivel oral.

This Inquiry belongs to Banc de Temps de Lleida.
Login