Conversa d'anglès

Ella té un curs d'anglès amb DVD. "Follow my" Des del grau inicial fins al final . Per dilluns a casa seva o trobar un dia al Casal Espai 210. Parlar amb ella per concretar.

This Inquiry belongs to BANC DEL TEMPS SAGRADA FAMÍLIA.
Login