Terapies: Kinesiologia per persones i/o animals de companyia

KINESIOLOGIA EMOCIONAL: A través del testatge muscular, busquem la causa del símptoma físic i/o emocional. A través del cos, podem arribar a comprendre i sanar temes que conscientment no podem.

KINESIOLOGIA PER ANIMALS: problemes de salut i de comportament, treball de comprensió i comunicació amb ells.

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.
Login