Taller de llenguatge inclusiu i no sexista

Taler amb una part teòrica i una altra pràctica, d’unes 3 hores de durada en total, a desenvolupar en dues sessions, amb els següents continguts:

  1. PART TEÒRICA -VALOR SIMBÒLIC DE LA LLENGUA -SEXISME I ANDROCENTRISME EN EL LLENGUATGE -RECURSOS PER EMPRAR LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA

  2. PART PRÀCTICA ANÀLISI DE L’ÚS DEL LLENGUATGE A PARTIR DE TEXTOS REALS TREBALL CONJUNT DE REVISIÓ DE TEXTOS I DOCUMENTS

  3. RESUM I CONCLUSIONS

  4. RECULL BIBLIOGRÀFIC
This Offer belongs to Banc del Temps Vic.
Login