Traductora de textos

M'ofereixo a traduïr textos castellà/català i català/castellà. Preferiblement en format digital, però no tinc problema si són apunts o similar.

This Offer belongs to Banc de Temps de Badalona.
Login