Josteko txikiak / Pequeños remiendos de costura

Zerbait josterik behar baduzu, ez naiz bereziki trebea baina konpontzen naiz /

No soy del todo hábil

pero me manejo cosiendo pequeños arreglos a la ropa.

This Offer belongs to ZerbiTruK.