Conversa en català

M'estimo molt la meva llengua. Si et puc ajudar a que l'entenguis i la parlis, estarem contents tots dos :-)

This Offer belongs to Banc de Temps de Badalona.
Login