Escacs. Iniciació i avançat

Nens que vulguin aprendre. Persones que fa temps no juguen. Persones que vulguin perfeccionar-se. Muntem un club de Escacs a Breda?

This Offer belongs to Banc de temps de Breda.
Login