Filosofía

"tots aprenem de tots". Aprendre a pensar. Aprofundir en les idees bàsiques de la filosofia. Tots som un/a filòsof/a. Història de la filosofia.

This Offer belongs to Banc de Temps de Sants.
Login