Classes de català.

Sóc un estudiant d'Educació Infantil i Primària, amb el títol C1 de català. Ofereixo classes per a gent amb dificultats pel que fa al català, ja sigui nivell oral o escrit.

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.
Login