Classes de percussió.

He rebut classes de bateria durant 6 anys i actualment formo part d'un grup de batucada (Taxeks) i un altre de música (Embolingats, on toco la bateria). Ofereixo classes de percussió (djembé, caixó, darbuka...) i, en el cas que el sol·licitant en tingui una, també de bateria. Tinc coneixements bàsics de lectura musical.

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.
Login