Thai Yoga massage

terapeutic, es treballen linies d energia del cos, estiraments passius i punts energètics, millora fisica, mental i emocional

This Offer belongs to Banc de Temps de Sant Celoni.
Login