Recitar en galego

coneixem alguns poetes, dones o homes, que puguin recitar en galleg?

This Inquiry belongs to Banc del Temps de Piera.
Login