Manteniment, transport, acompanyament

Serveis punturals segons les necessitats que es tinguin a la Fundació, per exemple, manteniment, recollida i transport de donacions, acompanyament, etc.

This Inquiry belongs to Banc del Temps de Gràcia.
Login