Conversación en catalán

Porto mes de 10 anys a Barcelona i encara no parlo catalá amb fluidesa. M'agradaria fer clases de converça una vegada a setmana.

This Inquiry belongs to Banc de Temps de Sants.
Login