Correccions de documents en català

Necessito fer una correcció en un document de 20 fulles en català, per poder entregar un treball de la UOC.

This Inquiry belongs to Banc del Temps Sant Adrià.
Login