Classes de piano

M'agradaria iniciar-me en el piano. Tinc nocions de música i solfeig i m'agradaria aprendre a tocar peces senzilles al teclat. Coneixer bé els acords, practicar-los i entrenar-me en la bona col.locació dels dits. Bàsicament seria una iniciació. Així doncs qualsevol que en sàpiga una miqueta i disposi d'una hora a la setmana ja m'estaria bé. Em va bé qualsevol tarda a partir de les 17h.

Lourdes Brines tel. 645 863 624 maiauiaa@gmail.com

This Inquiry belongs to Banc de Temps de Sants.
Login